Contact

Adres

Schoonheidssalon YOURBEAUTY
Nikky de Lange
Nieuwe Heilaarstraat 39 (kruising Ambachtlaan)
4813 AR Breda
M: 06 24 39 33 68
E: info@salonyourbeauty.nl
W: www.salonyourbeauty.nl

Let op de meeste navigatiesystemen kennen ons huisnummer (nog) niet!
Je kunt het beste onderstaande aanwijzingen volgen:
1. Ga vanaf de verkeerslichten bij de woonboulevard, de wijk Princenhage in.
2. Volg de weg met een bocht naar rechts (de routeplanner geeft waarschijnlijk links aan!)
3. Na ongeveer 300 meter is Zlim gevestigd aan de linkerkant (tegenover witte villa)

Adres: Nieuwe Heilaarstraat 39 (kruising met de Ambachtenlaan)

Bekijk hier via Google Maps

likeusfacebook

PRIVACYVERKLARING

Schoonheidssalon YOURBEAUTY, gevestigd aan Nieuwe Heilaarstraat 39, 4813 AR Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@salonyourbeauty.nl Nieuwe Heilaarstraat 39, 4813 AR Breda, 06-24393368.

Nikky de Lange is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon YOURBEAUTY zij is te bereiken via info@salonyourbeauty.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon YOURBEAUTY verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salonyourbeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon YOURBEAUTY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Schoonheidssalon YOURBEAUTY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon YOURBEAUTY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon YOURBEAUTY) tussen zit. Schoonheidssalon YOURBEAUTY gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Salonized, overzichtelijk maken van klantgegevens voor contact met betrekking tot afspraken maken/of verzetten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon YOURBEAUTY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon YOURBEAUTY verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon YOURBEAUTY gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon YOURBEAUTY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonyourbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon YOURBEAUTY wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon YOURBEAUTY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonyourbeauty.nl